Home

Elke vrijdagavond van 20. 00 tot 21.00:
Zingend het weekend in!
Online Stembevrijdend Zingen, voor iedereen. 

Het gaat via een ZOOM-link, klik op de Online Evenementen voor toegang. Welkom!

Singing into the weekend. Every Friday Evening from 20.00 till 21.00 (Amsterdam time). It goes bij ZOOM.
Click on the Online Evenementen for the entrance.
Welcome! English language-;)

People come to me with a profound desire for progress, for wholeness, for truth.They got stuck in their work, in their life, in their voice, in their love.

Mensen, teams en organisaties komen bij mij met een verlangen naar beweging, naar heelheid, naar waarachtigheid.
Ze zijn vastgelopen in hun werk, hun leven, hun liefde, hun stem, hun lijf. Ze zijn op zoek naar ontwikkeling, naar verbinding, naar  vitaliteit. Weer ‘in beweging komen’ opent dan nieuwe perspectieven. In beweging komen raakt de hele mens: fysiek, emotioneel, mentaal, spiritueel. Coaching (persoonlijke begeleiding), training, stembevrijding en mannenwerk zijn daarbij mijn ingangen. Met eenvoud, eerlijkheid en eigenheid als basis. ‘Worden wie je bent’  als levenslange ontdekkingsreis. 

“Ik wil niet meer veranderen, ik wil alleen nog maar meer worden wie ik ben.” Loesje

De Vuurplaats

Trainingen, bijeenkomsten en individuele begeleiding voor mannen. Alleen mannen kunnen elkaar (h)erkennen als man. Om in broederlijkheid te onderzoeken hoe ‘man-zijn’ vandaag de dag vorm gegeven kan worden. Kracht en eigenheid in verbinding. Geen competitie en (innerlijke) eenzaamheid, maar echte verbondenheid, contact en diepgang.

Lees hier verder

De Klinkplaats

Stembevrijdend Zingen (individueel, workshops, jaartraining en zingavonden). Stembevrijding is zingen wat er in jou is. Zingen vanuit verlangen en overgave. Zingen vanuit kwetsbaarheid en kracht. Zingen wie jij ten diepste bent, jouw unieke geluid, jouw stem. Vrij zingen zonder noten, partijen, oordelen of normeringen. Zingen omdat het jouw ziel wil zingen (vrij naar Jan Kortie).

Lees hier verder

De Schrijftafel

Autobiografisch schrijfcursussen. Levensverhalen als bron van bewustwording, inzicht en zelfacceptatie. Schrijven helpt je binnenwereld te onderzoeken en te ordenen. Het gaat daarbij niet om ‘mooi-schrijven’ of literaire pretenties. Schrijven is in beweging komen, jezelf ontdekken en ‘op het spoor komen’ (vrij naar Helle Haasse)

Lees hier verder

De Spreekkamer

(biografische) Coaching en training. Op weg naar meer stuurvermogen in (werk)leven en organisaties. Ik kijk daarbij naar ‘problemen’ als ontwikkelingsvragen. De levensloop (biografie) is voor mij de achtergrond waarin actuele vragen zich voordoen. Het resultaat is een toegenomen inzicht in de eigen levensloop, in talenten en uitdagingen en handvaten om daad-werkelijk in beweging te komen en keuzes te maken.

Lees hier verder

De dansvloer

Begeleid bewegen op muziek. De Regenboogdans is een muzikale reis voor lichaam en ziel. Met 7 verschillende muzieksoorten en ritmes dans je vanuit steeds een andere plek in je lichaam. Dat geeft bewustzijn van 7 verschillende kwaliteiten en uitdagingen en vooral veel levenslust. Voor groepen, trainingen en feesten.

Lees hier verder

De Karavanserai

Inhoudelijke reizen naar bijzondere plaatsen of met een ontwikkelingsgericht karakter. De reis naar buiten als de weerspiegeling van de reis naar binnen. Zomerweken rond autobiografisch schrijven of stembevrijding, avontuurlijke reizen naar bijzondere plaatsen en landen. Reiziger zijn, wereldburger zijn, onderweg zijn. Ontmoetingen, beweging en verstilling, verwondering.

Lees hier verder

De Inspiratieboom

(film)lezingen, blog en nieuwsbrief, sociale rituelen. Alles wat mij raakt en inspireert. Mijn volle rugzak die ik deels hier uitstal en deels op aanvraag maatgericht kan uitpakken. Met ook altijd ruimte voor het nieuwe en onbekende. Als coach, trainer en consultant ben ik zelf mijn instrument en dat instrument ben ik voortgaand aan het oefenen, onderzoeken en vernieuwen.

Lees hier verder