Activiteiten

De Vuurcirkel: trainingen, bijeenkomsten en individuele begeleiding voor mannen. Omdat alleen mannen elkaar kunnen (h)erkennen als man. Om in broederlijkheid te onderzoeken hoe ‘man-zijn’ vandaag de dag vorm gegeven kan worden. Kracht en eigenheid in verbinding. Geen competitie en (innerlijke) eenzaamheid, maar echte verbondenheid, contact en diepgang.

De Schrijftafel: autobiografisch schrijfcursussen. Levensverhalen als bron van bewustwording, inzicht en zelfacceptatie. Schrijven helpt je binnenwereld te onderzoeken en te ordenen. Het gaat daarbij niet om ‘mooi-schrijven’ of literaire pretenties. Schrijven is in beweging komen, jezelf ontdekken en ‘op het spoor komen’ (vrij naar Helle Haasse)

De Klinkplaats: Stembevrijdend Zingen (individueel, workshops, jaartraining en zingavonden). Stembevrijding is zingen wat er in jou is. Zingen vanuit verlangen en overgave. Zingen vanuit kwetsbaarheid en kracht. Zingen wie jij ten diepste bent, jouw unieke geluid, jouw stem. Vrij zingen zonder noten, partijen, oordelen of normeringen. Zingen omdat het jouw ziel wil zingen (vrij naar Jan Kortie).

De Spreekkamer: (biografische) coaching en training. Op weg naar meer stuurvermogen in (werk)leven en organisaties. Ik kijk daarbij naar ‘problemen’ als ontwikkelingsvragen. De levensloop (biografie) is voor mij de achtergrond waarin actuele vraag zich voordoen. Het resultaat is een toegenomen inzicht in de eigen levensloop, in talenten en uitdagingen en handvaten om daad-werkelijk in beweging te komen en keuzes te maken.

De Dansvloer: begeleid bewegen op muziek. De Regenboogdans is een muzikale reis voor lichaam en ziel. Met 7 verschillende muzieksoorten en ritmes dans/beweeg je van onder naar boven door je lichaam. Dat geeft bewustzijn van je kwaliteiten en uitdagingen en vooral veel levenslust en vreugde. Voor groepen, trainingen, feesten en gelegenheden.

De Karavanserai: inhoudelijke reizen naar bijzondere plaatsen of met een ontwikkelingsgericht karakter. De reis naar buiten als de weerspiegeling van de reis naar binnen. Zomerweken rond autobiografisch schrijven of stembevrijding, avontuurlijke reizen naar bijzondere plaatsen en landen. Reiziger zijn, wereldburger zijn, onderweg zijn. Ontmoetingen, beweging en verstilling, verwondering.

De Inspiratieboom: (film)lezingen, blog en nieuwsbrief, sociale rituelen. Alles wat mij raakt en inspireert. Mijn volle rugzak die ik deels hier uitstal en deels op aanvraag maatgericht kan uitpakken. Met ook altijd ruimte voor het nieuwe en onbekende. Als coach, trainer en consultant ben ik zelf mijn instrument en dat instrument ben ik voortgaand aan het oefenen, onderzoeken en vernieuwen.

Deel deze pagina: