De Karavanserai – Reizen op weg naar jezelf

Inhoudelijke reizen naar bijzondere plaatsen of met een ontwikkelingsgericht karakter.
De reis naar buiten als de weerspiegeling van de reis naar binnen.

Zomerweken rond autobiografisch schrijven of stembevrijding, avontuurlijke reizen naar bijzondere plaatsen en landen.

Reiziger zijn, wereldburger zijn, onderweg zijn. Ontmoetingen, beweging en verstilling, verwondering.

In voorbereiding zijn een reis naar Israël, een wandeltocht over de Westfriese Omringdijk, een weekend Stembevrijdend Zingen en genieten op Terschelling (16-18 oktober, begin van de herfstvakantie, samen met Annemarie Kat), een zomerweek schrijven in een warm(er) land (2016), een reis naar het eiland Iona bij Schotland (in samenwerking met Henk van Oort).