De Klinkplaats – Stembevrijding

Stembevrijdend Zingen 
in Hoorn/Harderwijk. 

 
Zangavonden voor mensen die moeiteloos willen zingen 

Iedereen kan zingen, dat is het uitgangspunt van Stembevrijdend Zingen.
‘Als je kunt lopen, kun je dansen, als je kunt praten, kun je zingen’, zo simpel is het. Het verlangen om te zingen is genoeg. Bij Stembevrijdend Zingen kun je dit verlangen laten horen.
En naast dat verlangen is er ook het ongemak, de schroom, de angst. Ook daar is plek en ruimte voor bij Stembevrijdend Zingen, want het gaat om natuurlijk zingen, vanuit kracht èn kwetsbaarheid.

Wanneer?
Momenteel even niet fysiek. Ik zing nu online iedere vrijdagavond van 20.00 tot 21.00 via ZOOM. 
Je kunt je daarvoor opgeven. Betaling op donatiebasis. 

Hoe ziet zo’n zangavond eruit? 

1) Stembevrijdende oefeningen 
We starten de avond met afstemming, lichte lichaamsoefeningen/beweging en improviserend klinken/zingen.

2) Stembevrijdend Zingen
Daarna zingen zingen we wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelliederen, en melodieën uit verschillende culturen en spirituele tradities. De liederen zijn meestal eenvoudig en bevatten vaak maar enkele woorden.

Door herhaling verdiepen de liederen zich en kan spontane meerstemmigheid ontstaan.  We zingen niet van blad en je hoeft geen noten te kunnen lezen of een bepaalde partij te zingen.

De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ervaren en onervaren zangers en zangeressen hun stem kunnen laten horen.   

Zing wie je bent, zing jezelf!

Ik heb mijn stemwerkopleiding gevolgd aan de Academie voor Stembevrijding van Jan Kortie in Amsterdam (www.jankortie.nl) Stembevrijding start vanuit aanvaarding van wat er is èn verlangen. Verlangen naar meer ruimte voor jouw stem en jouw unieke geluid.

Meer info, vragen of opgeven: bel 06-25525702 of mail naar  maartenmoens@kpnmail.nl

Je vindt mij ook op Facebook, Linkedin en Twitter.

Naast wekelijkse zing-avonden in Hoorn, Bergen en Zeewolde, verzorg ik stem-workshops voor teams en organisaties.

Moeiteloos Zingen in Harderwijk

Altijd al willen zingen, maar onzeker over je stem? Wel onder de douche en in de auto zingen, maar niet durven met andere mensen erbij? Of altijd al samen met andere mensen willen zingen, maar geen ruimte voor een wekelijks koor?

Dit nieuwe maandelijkse inloopkoor in Harderwijk is dan de oplossing voor jou!

Het uitgangspunt van dit gelegenheidskoor is dat iedereen kan zingen.
‘Als je kunt lopen, kan je dansen, als je kunt praten, kan je zingen’, zo simpel is het. Het verlangen om te zingen is genoeg. En als je schroom of angst voelt, dan kun je dat gewoon mee laten zingen.

Praktisch info:
Waar?           Centrum ‘de Zin’ Harderwijk.     Stationslaan 32, Harderwijk
Wanneer?   Momenteel even niet, normaliter iedere laatste vrijdag van de maand. 
Hoe laat?     van 20.00 tot 22.00, met een korte pauze halverwege. Inloop vanaf 19.45, er is thee e.d.
Kosten:        15 euro per avond.
Strippenkaart: 50 euro voor 4 keer.

Hoe ziet zo’n zangavond eruit?

– 1) Warming up:
De avond start met afstemming, ademen, beweging, en improviserend geluid maken.

– 2) Moeiteloos Zingen:
Daarna zingen we wereldliederen, mantra’s, klaag- en jubelzangen en melodieën uit verschillende culturen en spirituele tradities.
De liederen zijn meestal eenvoudig en bevatten vaak maar enkele woorden. Door herhaling verdiepen de liederen zich en kan spontane meerstemmigheid ontstaan.

We zingen niet van blad en je hoeft geen noten te kunnen lezen of een bepaalde partij te zingen.

De pianobegeleiding geeft een bedding waarin ervaren en onervaren zangers en zangeressen hun stem kunnen laten horen. Soms uitbundig, soms ingetogen, en altijd vanuit aanvaarding, aandacht en overgave.

Begeleiding: Maarten Moens
Stembevrijder, coach, trainer en biografisch consulent. Zachtmoedige leraar die ook piano en gitaar speelt.

Naast wekelijkse zing-avonden in Hoorn, Bergen en Harderwijk, verzorg ik stem-workshops in het bedrijfsleven voor teams en organisaties. .

Meer info via www.maartenmoens.nl Je vindt mij ook op Facebook, Linkedin en Twitter.

Opgeven of meer info?
Maarten Moens
06-25525702
maartenmoens@kpnmail.nl
www.maartenmoens.nl 

De brul van de Man
 (speciaal voor mannen)

Stemavonden voor mannen die voluit willen zingen

 Mannen zingen op de tribunes rond het voetbalveld, onder de douche, en soms in de auto…maar verder?

 Toch leeft ook in mannen het verlangen om voluit te klinken, om hun unieke stem te laten horen. Zonder oordelen of normen over mooi of lelijk. Zonder notenschrift, ingewikkelde partijen, toonhoogtes of maat houden. De naakte waarheid van je stem in kracht en kwetsbaarheid.

En soms is dat brullen of  lachen en soms is dat fluisteren of zuchten. Als je zingt, laat je horen wat er in je leeft. Soms rauw, soms lieflijk. Alles mag er zijn.

 Dat samen met andere mannen doen werkt verbindend, openend en verbroederend.

 Stemavonden met mannen onder elkaar:  dit ben ik, en zo klink ik.

Iedere mannenstem is onmisbaar en welkom!

 Hoe ziet zo’n avond eruit?

Oefeningen vanuit Stembevrijding (lichaamsoefeningen, afstemming en improvisatie) en vooral veel en onbekommerd geluid maken. We zingen liederen en melodieën uit verschillende culturen en spirituele tradities. De liederen zijn meestal eenvoudig en bevatten vaak maar enkele woorden. We zingen niet van blad en je hoeft geen noten te kunnen lezen. Er is ruimte voor spontane improvisaties, beweging en geluid, voor uitwisseling en ook voor stilte.

Iedere avond is los te bezoeken, er is wel een rode draad die de 8 keer  verbindt.

 Praktische gegevens:
Momenteel zijn deze avonden Stembevrijdend Zingen speciaal voor Mannen even gestopt.
In het najaar van 2017 komt er mogelijk een nieuwe aanbod. 
Je kunt je wel opgeven voor de mailinglijst. 

“dans alsof niemand je ziet
 zing alsof niemand je kan horen
 heb lief alsof je nooit gekwetst bent
 leef alsof de hemel op de aarde is”

Rumi

Begeleiding: Maarten Moens (1962)
Stembevrijder, coach, trainer en biografisch consulent. 20 jaar ervaring met het begeleiden van mannen op weg naar eigenheid en heelheid. Stevige en zachtmoedige leraar die ook piano en gitaar speelt. 

 Ik heb mijn stemwerkopleiding gevolgd aan de Academie voor Stembevrijding van Jan Kortie in Amsterdam (www.jankortie.nl)  

 Naast wekelijkse Klinkplaatsavonden in Zwaag/Hoorn, Bergen en Harderwijk, verzorg ik zang-workshops voor teams en organisaties (rond teambuilding, samenwerken, community-singing).  Meer info? 06-25525702