De Schrijftafel – Autobiografisch schrijven

Op dit moment staan er geen nieuwe cursussen gepland.
In het nieuwe jaar (2021) wil ik een nieuwe autobiografische schrijfcursus rond het verhaal van De kleine Prins aanbieden en een reprise van de schrijfcursus aan de hand van De Reis van de Held(in).

Meer info in de Nieuwsbrief van januari 2021.

 Algemeen aanbod van schrijfcursussen:

(Met een groep of team van 8 personen of meer kun je met mij overleggen over een plaats en locatie om deze schrijfcursussen te geven). 

 1) IK ben een verhaal. Een schrijfcursus voor onderzoekende mensen

Ons levensverhaal ligt in ons te wachten als bron van inzicht. Met eenvoudige, korte schrijfopdrachten kun je je herinneringen daaraan oproepen.

 De ontwikkelingsgang in ons leven wordt zichtbaar in hele gewone, dagelijkse dingen. Onder de oppervlakte van de dingen en gebeurtenissen van ons leven (een dierbare melkbeker, een ontmoeting met een leermeester, een keerpunt in je leven) verschuilt zich als drijvende kracht wie we werkelijk zijn en wat we ten diepste willen.

 Schrijven helpt je je binnenwereld te onderzoeken en ordenen. Het gaat daarbij niet om het schrijven van een autobiografie,  maar om het zoeken naar het wezenlijke uit je levensloop. Dat inzicht kan nieuwe wegen zichtbaar maken en enthousiasme wekken voor een volgende stap. Zo wordt je mede-schrijver van je eigen levensverhaal.

 Samen schrijven en voorlezen stimuleert en inspireert je eigen schrijven. Schrijfervaring is niet nodig, het accent ligt op het schrijfproces. 

Reacties van oud-cursisten: “een creatieve ontmoeting… een nieuwe manier om naar mijn leven te kijken …een reis naar binnen… niet zweverig …speels… confronterend … verrassend… fijn: schrijven  aan de hand van opdrachten.” 

“Het leven wordt voorwaarts geleefd en achterwaarts begrepen. ” Sören Kierkegaard

Praktisch:   4 x een dagdeel

 2) Verhalen van je leven. Een (basis)cursus autobiografisch schrijven

 Ons levensverhaal ligt in ons te wachten op onthulling. Met eenvoudige, korte schrijfopdrachten kun je je herinneringen daaraan oproepen.

 In 6 ochtenden gaan we schrijven over verschillende fasen van onze levensloop, over de ontwikkeling van onze lichamelijkheid, onze persoonlijkheid en onze individualiteit. Terugkijken en je verleden serieus nemen en (her)waarderen.

De ontwikkelingsgang in ons leven wordt zichtbaar in hele gewone, dagelijkse dingen. Onder de oppervlakte van de dingen en gebeurtenissen van ons leven (een melkbeker, een ontmoeting met een leermeester, een keerpunt in je leven) verschuilt zich als drijvende kracht wie we werkelijk zijn en wat we ten diepste willen.

 Schrijven helpt je je binnenwereld te onderzoeken en ordenen. We streven daarbij niet naar compleetheid, maar zijn op zoek naar essenties en het wezenlijke uit je levensloop. Alle losse schrijfsels samen vormen een mozaïek en vormen een beeld van je leven en levensthema’s. Dat inzicht kan nieuwe wegen zichtbaar maken en enthousiasme wekken voor een volgende stap. Zo wordt je mede-schrijver van je eigen levensverhaal.

Samen schrijven en voorlezen stimuleert en inspireert je eigen schrijven. Schrijfervaring is niet noodzakelijk, het accent ligt op het schrijfproces. 

Reacties van oud-cursisten: “een creatieve ontmoeting… een nieuwe manier om naar mijn leven te kijken …een reis naar binnen… niet zweverig …speels… confronterend … verrassend… fijn: schrijven  aan de hand van opdrachten.” 

 Praktisch: deze schrijfcursus beslaat 6 x een dagdeel

“Ieder kind is een kunstenaar. De moeilijkheid is er één te blijven”. Pablo Picasso

 3)  Het verhaal van mijn ouderlijk huis (Levensverhalen schrijven 1)

Jouw levensverhaal ligt in je te wachten als bron van inzicht. Met eenvoudige, korte schrijfopdrachten krijg je toegang tot deze schatkist aan herinneringen.

 Op deze 4 dagdelen schrijf je over je ouderlijk huis: over hoe het er feitelijk uitzag, over de tradities en gewoontes van de familie die erin woonde, over de verschillende bewoners van dat huis (ouders, grootouders, broers en zussen) en over wat dat huis en die familie zo eigen en apart maakte. Uit deze terugblik ontstaan nieuwe inzichten en impulsen voor de toekomst

 Schrijven helpt je je binnenwereld te onderzoeken en ordenen. Het gaat daarbij niet om het schrijven van een complete autobiografie,  maar om het beschrijven van beeldende miniatuurtjes. In het gesprek hierover verschijnen vaak de grotere (levens)thema’s en kan de rode draad in je leven zichtbaar worden. 

 Samen schrijven en voorlezen stimuleert en inspireert je eigen schrijven. Het gaat niet om mooi of literair schrijven, het accent ligt op het schrijfproces. 

Reacties van oud-cursisten: “een creatieve ontmoeting… een nieuwe manier om naar mijn leven te kijken …een reis naar binnen… speels… confronterend … verrassend… fijn: schrijven  aan de hand van opdrachten.”

Deze cursus Levensverhalen 1 Het verhaal van mijn ouderlijks huis is de eerste van een reeks thematische autobiografische schrijfcursussen.                                                             

 “ Het huis herinnert zich mij. Hier heb ik lopen geleerd. In deze kamer begon de aanloop die eindigde in een ontzettende sprong”. Neeltje Maria Min

 4) De Reis van de Held (m/v)

Een avontuurlijke cursus autobiografisch schrijven

 De grote geschiedenis van de mensheid wordt verteld in mythische verhalen, sprookjes en sagen. Aan al die grote, en kleine, verhalen blijkt een universeel verhaal ten grondslag te liggen: de Reis van de Held (m/v).

Ieder mensenleven vertelt ook een verhaal. Een verhaal van overwinningen en nederlagen, van ontmoetingen en confrontaties, van vertrek en thuiskomst.

 In de Reis van de Held kun je allerlei oerbeelden, patronen, en gebeurtenissen herkennen, die ook in ons individuele leven een rol spelen. Het kan een soort reisgids zijn, om beter te kunnen onderscheiden waar je nu bent op je levensreis, waar je geweest bent, en welke nieuwe landschappen er nog voor je liggen.

 In 6 dinsdagavonden gaan we schrijven over onze eigen levensverhalen, geïnspireerd op de 12 fasen van de Reis van de Held. Steeds maken we daarbij de koppeling van het universele verhaal naar ons individuele levensverhaal.

 Schrijven helpt je binnenwereld te onderzoeken en ordenen. Het gaat daarbij niet om volledigheid, maar om een zoektocht naar de essenties. Dat inzicht kan enthousiast maken voor een volgende stap. Zo word je mede-schrijver aan je eigen levensverhaal en kun je van je ‘lot’ een ‘plot’ maken.

 Samen schrijven en voorlezen stimuleert, inspireert en wekt je herinnering. Schrijfervaring is niet noodzakelijk, het accent ligt op het schrijfproces.

 De theoretische onderbouwing van deze cursus ligt in het werk van Joseph Campbell, Christopher Vogler, Manfred van Doorn en Mieke Bouma.

De verschillende fasen van de Reis van de Held worden ook geïllustreerd aan de hand van filmbeelden (o.a. uit The Matrix, The Lion King en The Whale Rider)

Praktisch: deze schrijfcursus beslaat 6 x een dagdeel

“Follow your bliss!” Joseph Campbell

5) Leef je eigen legende, lessen uit De Alchemist

Een cursus autobiografisch schrijven n.a.v. het boek De Alchemist van Paolo Coelho.

De schat ligt in Egypte, in de buurt van de piramiden. Om erbij te komen moet je de tekens volgen. God heeft de weg die ieder mens moet gaan beschreven. Het is alleen maar een kwestie van lezen wat hij voor jou geschreven heeft.’

(Uit: De Alchemist, Paolo Coelho)

 De oerbeelden en metaforen uit De Alchemist vertalen we naar onze eigen levens. Wie was onze Koning van Salem, onze zigeunerin, onze Alchemist, onze Fatima? Wat zijn onze dromen, onze drempels, onze woestijnen en onze bronnen, en wie zijn onze leermeesters, onze tegenstrevers, onze reisgenoten en onze geliefden?  

Het accent van deze cursus ligt op het proces van schrijven, delen en zelfinzicht opdoen. Het Elixer is het inzicht dat de wil wekt voor een daad in de wereld.

 In deze autobiografische schrijfcursus gebruiken we de lessen uit het boek De Alchemist van Paolo Coelho om dichter bij de legende van ons eigen leven te komen. We schrijven om de tekens van de wereld en de gebeurtenissen in onze eigen biografie beter te verstaan als wegwijzers op onze levensreis.

Iedere schrijfochtend is een oase in de tijd, met ruimte en aandacht voor je eigen bronnen, voor zelfonderzoek en voor het delen van reisverhalen. 

Praktisch: deze schrijfcursus beslaat 4 x een dagdeel

“Je eigen legende waarmaken is de enige verplichting van de mens. Alles is één. En als je iets wilt, spant het hele universum samen om ervoor te zorgen dat je je droom verwezenlijkt.” (Uit: De Alchemist, Paolo Coelho)

 6)”Het verhaal van je Vader” (Autobiografische schrijfcursus )

“Het is dus niet waar,
die afwezige vader:
hij leeft voort in mij!”

Ieder mens heeft een vader en via hem zijn we verbonden met een lange reeks van grootvaders en oervaders.

In deze cursus onderzoek je licht- en schaduwmomenten in de relatie met je vader en beschrijf je situaties vanuit meerdere perspectieven.

Verbinding, gelijkenis, vergeving en dankbaarheid, naast boosheid, strijd, verzet en afwezigheid: alles kan verwoord en beschreven worden.

In 6 dagdelen ga je schrijven over je vader. Je schrijft korte teksten over concrete voorvallen. Samen vormen ze bouwstenen voor een portret van je vader. In het gesprek hierover verschijnen vaak de grotere (levens)thema’s en kan de rode draad in je leven zichtbaar worden.

Schrijven helpt je je binnenwereld te onderzoeken en te ordenen. Het is een weg van bewustwording, inzicht en zelfacceptatie.

Samen schrijven en dan de tekst voorlezen stimuleren je plezier in het schrijven. Het accent van deze cursus ligt op het schrijfproces en de inhoud.

Reacties van oud-cursisten:
“Ik heb een genuanceerde beeld gekregen van mijn vader…ik kijk nu met een andere bril naar hem, zie nieuwe kleuren….het is goed zoals het nu is…ik ben mijn vader meer als mens gaan zien…bedankt, Pa!”

Praktisch: deze schrijfcursus omvat 6 dagdelen. 

“Pappa, ik lijk steeds meer op jou!” Stef Bos

Deel deze pagina: