De Spreekkamer – Biografische Coaching

Biografische Coaching bij levensvragen en loopbaanvragen

Als je dicht op een schilderij staat zie je soms alleen maar streepjes en vegen. Als je afstand neemt, vanuit een ruimer perspectief kijkt, zie je de verbanden, de grotere compositie. Biografische coaching gaat over dat stilstaan, over een ruimer perspectief en over het zien van ‘the big picture’. Het is een zoektocht naar de rode draad door je (werk)leven en naar wie jij bent en wat je ten diepste wilt in dit leven.

Die vragen bekijken we in het licht van je levensloop tot nu toe. Want je begint je leven te en je levensverhaal te schrijven vanaf het moment dat je geboren bent, ook als je (nog) geen bewuste antwoorden hebt op bovenstaande vragen. In alles wat we gedaan en nagelaten hebben, kunnen we ons eigen unieke handschrift herkennen: dit is mijn geleefde leven!

(Biografische) coaching helpt je de grote lijn in de voorvallen van je leven te ontdekken. Welk levensthema’s en motieven ‘sturen’ de gebeurtenissen in mijn leven, wat is de rode draad die je leven tot een geheel maakt?
Ont-wikkeling is een sleutelbegrip bij biografiewerk.

Psychotherapie bevrijdt je van iets (in het verleden), biografiewerk bevrijdt je tot iets (in de toekomst).

De menselijke levensloop vertoont wetmatigheden, overeenkomstige fases zoals de pubertijd of de periode rond je 40ste (‘midlife’) . Enerzijds kunnen deze universele wetmatigheden je inzicht en steun geven, anderzijs is het altijd weer de vraag hoe jij dat in jouw unieke, persoonlijke leven vormgeeft. Bij biografische coaching onderzoek je hoe deze universele wetmatigheden zich verhouden tot jouw unieke, individuele levensweg.

Wat ik als biografische coach doe, is samen met jou intensief onderzoeken hoe jou leven zich ontwikkeld heeft. Hoe verhoudt zich jouw persoonlijke geschiedenis tot de meer algemeen menselijke levensloop? Welke beslissingen heb je genomen, welke crises heb je doorstaan en voor welke keuze(n) sta je nu?
Kun je (weer) enthousiast worden voor je eigen leven en het gaan zien als een (onvoltooid) kunstwerk?

Als biografische coach stel ik vooral veel vragen. Vragen die je misschien niet verwacht, want nieuwe vragen creëren nieuwe antwoorden. Verder benoem ik mijn waarnemingen en luister ik intens naar je verhaal en het verhaal achter het verhaal. Uitgangspunt is dat jij de regisseur bent van je leven. Als cliënt kom je met een vraag, en draag je ook het (nog onbewuste, onuitgesproken) antwoord met je mee. Als begeleider ben ik deskundig in levensloop-onderzoek, in vragen stellen, in antwoorden ‘te voorschijn luisteren’, en in het teruggeven van mijn waarnemingen.

Doel van biografische coaching
Het doel van een biografisch coachingstraject is een gesprek met je diepst kern, je Ik, de schrijver en regisseur van je leven. 

Biografische coachingsgesprekken zijn geen therapeutische gesprekken, maar geven wel inzichten en handvatten die je leven diepgaand kunnen veranderen.

Een biografisch coachingstraject wordt altijd afgesloten met de vraag: “En wat is je volgende stap?” Pas als je inzichten tot een besluit en een handeling leiden is het traject voltooid.

Na een biografisch coachingstraject kun je weer met jezelf door één deur, ben je weer enthousiast voor je eigen leven(sloop), en weet je beter wie je bent en wat je wilt en hoe je dat kunt verwezenlijken.

Algemeen aanbod Biografische gesprekvormen:

 1) Het vier-veldengesprek 
Vanuit 4 invalshoeken kijken we thematisch naar de fenomenen in je leven:
– wie ben ik en wat wil ik in mijn verhouding tot de fysieke wereld?
 (spullen, dingen, materie, plaatsen en plekken)
– wie ben ik en wat wil ik in mijn verhouding tot wereld van de (levens)processen?
(tijd en vitaliteit, ritme en maat, gewoontes en tradities, denken en leren)
– wie ben ik en wat wil ik in mijn verhouding tot de wereld van de ziel?
(belangrijke relaties, voorbeelden, sympathieën en anti-pathieën, dromen, verlangens, waarden)
– wie ben ik en wat wil ik in mijn verhouding tot de geest, tot mijn innerlijke kern?
(belangrijke ontmoetingen, ingrijpende levensgebeurtenissen, ja-zeggen en nee-zeggen, besluiten, idealen en levensthema’s) 

In een afsluitend gesprek onderzoeken we wat deze levensgebieden verbindt, hoe jij erin beweegt en welke volgende stap je wilt zetten.

Een 4-velden gesprek omvat 6 gesprekken van 1 tot 1,5 uur.

2) Het levensverhaal
Chronologisch onderzoeken we je levensloop, met de wetmatigheden van de 7-jaarsperioden als achterliggende routekaart.
Aan bod komen ‘vergeten’ herinneringen,  ogenschijnlijk kleine gebeurtenissen met een grote zeggingskracht, stagnaties en (dramatische) overgangen, ziekten en crises, betekenisvolle ontmoetingen, onderliggende waarden en idealen, levensthema’s en morele dilemma’s.


‘Op de vraag naar de zin van het leven, antwoorden de meeste mensen met het verhaal van hun leven’, G. Konrad.

3) Thematische biografische gesprekken
Aparte thema’s, zoals ‘mijn relatie-biografie’, ‘mijn werkbiografie’, ‘mijn ziekte-biografie’, ‘mijn spirituele biografie’, lenen zich ook goed voor biografische gesprekken en onderzoek.

4) Autobiografisch schrijven
Individueel of in groepsverband schrijven n.a.v. biografische onderwerpen.
(Zie op de pagina De Schrijftafel)

Nieuwsgierig geworden? Bel of mail voor een vrijblijvend eerste gesprek!

Kosten:
Kosten van de gesprekken voor particulieren zijn 75 euro per consult van een uur, 90 voor anderhalf uur (inclusief 21% BTW). Voor zakelijke consulten gelden andere tarieven.
Sommige ziektekostenverzekeringen vergoeden biografische gesprekken (eventueel via ‘alternatieve therapieën’).

Leden van de patiëntenvereniging Artaban in Hoorn kunnen bij onoverkomelijke financiële problemen een beroep doen op het therapiefonds van de patiëntenvereniging.

Als biografische coach ben ik gecertificeerd lid van de Beroepsvereniging voor Biografiewerk (www.biografieberoep.nl)