De Spreekkamer – Biografische Coaching en Zakelijke Coaching

Biografische coaching bij levensvragen en loopbaanvragen

In deze Coronatijd ontmoet ik cliënten op veilige afstand (1,5 meter), bij mij thuis, in de tuin, of we doen een wandelcoachingtraject door de polders of langs het IJsselmeer. Maatwerk voor unieke mensen. 

Als je dicht op een schilderij staat zie je soms alleen maar streepjes en vegen. Als je afstand neemt, vanuit een ruimer perspectief kijkt, zie je de verbanden, de grotere compositie.
Biografische coaching gaat over dat stilstaan, over een ruimer perspectief en over het zien van ‘the big picture’. Het is een zoektocht naar de rode draad door je (werk)leven en naar wie jij bent en wat je ten diepste wilt in dit leven.

Die vragen bekijken we in het licht van je levensloop tot nu toe. Want je begint je leven te en je levensverhaal te schrijven vanaf het moment dat je geboren bent, ook als je (nog) geen bewuste antwoorden hebt op bovenstaande vragen. In alles wat we gedaan en nagelaten hebben, kunnen we ons eigen unieke handschrift herkennen: dit is mijn geleefde leven!

(Biografische) coaching helpt je de grote lijn in de voorvallen van je leven te ontdekken. Welk levensthema’s en motieven ‘sturen’ de gebeurtenissen in mijn leven, wat is de rode draad die je leven tot een geheel maakt?
Ont-wikkeling is een sleutelbegrip bij biografiewerk.

Psychotherapie bevrijdt je van iets (in het verleden), biografiewerk bevrijdt je tot iets (in de toekomst).

De menselijke levensloop vertoont wetmatigheden, overeenkomstige fases zoals de pubertijd of de periode rond je 40ste (‘midlife’) . Enerzijds kunnen deze universele wetmatigheden je inzicht en steun geven, anderzijs is het altijd weer de vraag hoe jij dat in jouw unieke, persoonlijke leven vormgeeft. Bij biografische coaching onderzoek je hoe deze universele wetmatigheden zich verhouden tot jouw unieke, individuele levensweg.

Wat ik als biografische coach doe, is samen met jou intensief onderzoeken hoe jou leven zich ontwikkeld heeft. Hoe verhoudt zich jouw persoonlijke geschiedenis tot de meer algemeen menselijke levensloop? Welke beslissingen heb je genomen, welke crises heb je doorstaan en voor welke keuze(n) sta je nu?
Kun je (weer) enthousiast worden voor je eigen leven en het gaan zien als een (onvoltooid) kunstwerk?

Als biografische coach stel ik vooral veel vragen. Vragen die je misschien niet verwacht, want nieuwe vragen creëren nieuwe antwoorden. Verder benoem ik mijn waarnemingen en luister ik intens naar je verhaal en het verhaal achter het verhaal. Uitgangspunt is dat jij de regisseur bent van je leven. Als cliënt kom je met een vraag, en draag je ook het (nog onbewuste, onuitgesproken) antwoord met je mee. Als begeleider ben ik deskundig in levensloop-onderzoek, in vragen stellen, in antwoorden ‘te voorschijn luisteren’, en in het teruggeven van mijn waarnemingen.

Doel van biografische coaching
Het doel van een biografisch coachingstraject is een gesprek met je diepst kern, je Ik, de schrijver en regisseur van je leven. 

Biografische coachingsgesprekken zijn geen therapeutische gesprekken, maar geven wel inzichten en handvatten die je leven diepgaand kunnen veranderen.

Een biografisch coachingstraject wordt altijd afgesloten met de vraag: “En wat is je volgende stap?” Pas als je inzichten tot een besluit en een handeling leiden is het traject voltooid.

Na een biografisch coachingstraject kun je weer met jezelf door één deur, ben je weer enthousiast voor je eigen leven(sloop), en weet je beter wie je bent en wat je wilt en hoe je dat kunt verwezenlijken.

Als biografische coach ben ik gecertificeerd lid van de Beroepsvereniging voor Biografiewerk (www.biografieberoep.nl) 

Zakelijke coaching

-Jaartraject coaching voor mannen en vrouwen die alles al weten en gezien hebben-

In deze Coronatijd ontmoet ik cliënten op veilige afstand (1,5 meter), bij mij thuis, in de tuin, of we doen een wandelcoachingtraject door de polders of langs het IJsselmeer. Maatwerk voor unieke mensen. 

Een jaar lang Vitamine E: Eenvoud, Eerlijkheid, Eigenheid. 

Je bent een succesvolle manager, directeur, trainer/coach. Allerlei opleidingen gevolgd, trainingen gedaan, persoonlijke ontwikkeling, coachingstrajecten.

En….het knaagt.

De werkdruk, de verantwoordelijkheden, de gouden kooi van een baan met aanzien, zekerheid en een goed, vast inkomen, of de voortgaande jacht op nieuwe opdrachten, met voortdurend jongleren tussen de vragen en behoeftes van werk, gezin, relatie, de eeuwige glimlach.

Je denkt aan een nieuwe training (iets met GTD, time-management, NLP, of meer systemisch werken..) of aan een traject provocatief coachen, of een cursus mindfulness, of een weekend in een klooster?

De kernvraag blijft… “Waar vind ik tijd en ruimte voor mijn eigenheid, mijn verlangens, mijn bezieling?”

Dan is het tijd voor Vitamine E, een jaartraject coaching over Eenvoud, Eerlijkheid, Eigenheid.  Met een coach die zachtmoedig en robuust is.

Iedere maand een echte ontmoeting, van mens tot mens, zonder methodes, technieken en modellen. Tijd en ruimte voor jouw vragen, jouw verhaal, jouw verlangens, jouw leven.

Vrijlatend maar niet vrijblijvend:
– Je verbindt je voor een jaar met 10 maandelijkse ontmoetingen. In mijn werkruimte in Hoorn, of Amsterdam, tijdens een wandeling langs het IJsselmeer, of op locatie ergens in Nederland.  
– Aan het einde van iedere ontmoeting neem je 1 besluit, hoe klein of groot ook.

Zodat je aan het eind van dit jaar kunt zeggen:
“Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.” (Bram Vermeulen)

Praktisch:
Jaartraject coaching Vitamine E (Eenvoud, Eerlijkheid, Eigenheid): 10 maandelijkse ontmoetingen van 1,5 uur.
In Hoorn, Amsterdam, als wandelcoaching of op locatie.

Prijzen op aanvraag. 

Als zakelijke coach/consultant ben ik lid van de ASD (Association for Social Development), een internationale netwerkorganisatie voor consultants, coaches en mediators die werken vanuit de impuls van Bernard Lievegoed. http://asd-international.org/