Zingen in de Zorg – Zorg-Zanger en Zing-Cirkels

De zachte kracht van samen zingen

Samen Zingen is van groot belang voor mensen met geheugenproblemen of dementie. Het brengt hen verlichting bij de stress, spanning en angst die zo’n aandoening oproept. Het geeft hen en hun naasten ontspanning en een lichtpunt in soms lange, lege dagen en helpt ze als praten niet meer verbindend is. Veel mensen met dementie bloeien helemaal op, wanneer ze samen met hun naaste(n) zingen.

Vooral in situaties waarin je elkaar niet meer begrijpt, kan samen zingen iemand weer in het hier en nu halen en tot rust brengen. Ook bij afasie, als mensen niet uit hun woorden kunnen komen, werkt zingen wonderbaarlijk. Als vanzelf komen liedteksten terug in het geheugen en zingt iemand volop mee. Vaak is daarna weer een gesprek mogelijk of spreekt men plotseling in volzinnen.

Dus – als het even kan – zing dan samen! Of gun je dierbare met dementie en jezelf Individuele Zangsessies

Neem contact met me op, via 06-25525702, of mail naar info@maartenmoens.nl

Wat is een Individuele Zangsessie?

Een Individuele Zangsessie is een uur op en top quality time, een warm bad voor je dierbare met dementie en voor jezelf als mantelzorger en voor de eventuele thuiszorgmedewerker.

Als Zorg-Zanger zing ik bij je dierbare thuis een aantal zorgvuldig uitgezochte favoriete liedjes. Dat kunnen populaire liedjes zijn, maar even zo goed klassieke liederen, popsongs of wereldmuziek. De muziek sluit 100% aan bij de voorkeuren van je dierbare met dementie. Als naaste kun je – in overleg – meezingen of even ruimte voor jezelf nemen.

Ik combineer daarin mijn jarenlange ervaring als zorgprofessional met mijn jarenlange muzikale ervaring en opgebouwde liederenschat. Mijn andere professionele achtergrond als Biografisch Coach sluit naadloos aan een eventueel gesprek over de muzikale biografie van cliënten en onderzoek naar de ‘soundtrack van hun leven’.

Extra steun voor mantelzorgers en zorgverleners

De Individuele Zangsessies hebben ook effect op anderen in de nabije omgeving van de mensen met dementie. Op naasten, mantelzorgers, zorgmedewerkers. Als Zorg-Zanger inspireer en informeer ik hen ook. Ik deel mijn kennis, zodat ook zij samen zingen in kunnen zetten tijdens dagelijkse activiteiten en zorgmomenten. Zo kan iedereen profiteren van de positieve werking van Individuele Zangsessies.

Individuele Zangsessies zijn bewezen effectief

Samen zingen – in de vorm van een Individuele Zangsessie – is bewezen effectief voor mensen met dementie. Het activeert slapende en verwaarloosde netwerken in hun hersenen, zoals bijvoorbeeld het muzikale en emotionele geheugen. Samen zingen geeft hen vrijwel altijd positieve energie. Emoties kunnen een uitweg vinden en dat werkt ontspannend en verzachtend. Zingen masseert als het ware de mens met geheugenproblemen weer wakker en haalt hem of haar weer in het hier en nu. Wederzijds ervaar je helderheid en verbinding. Mensen voelen zich weer meer bezield, weer ‘meer mens’.

Samen zingen helpt om je eigenheid, je identiteit weer te ervaren en doet je zelfvertrouwen groeien. Zeker wanneer mensen zongen in een koor of deelnamen aan een muziekvereniging, ervaren zij veel geluk door weer samen dierbare muziek te zingen. Het sterkt hun zelfvertrouwen enorm: ‘Ik kan dit nog heel goed!’

Samen zingen biedt mensen met dementie zelfs kansen op ontwikkeling. Wetenschappelijk is aangetoond dat samen zingen op sociaal-emotioneel, fysiek, cognitief en muzikaal niveau ontwikkeling laat zien. Mensen functioneren beter en onderzoek daarnaar is nog in volle gang en zeer hoopgevend.

Uit alles blijkt dat Individuele Zangsessies de kwaliteit van leven en het algemene gevoel van welzijn en geluk van de mensen met dementie en hun naasten duidelijk en sterk verhogen.

De kosten van Individuele Zangsessies

Een Individuele Zangsessie kost €65,00 per uur. Ik raad aan om wekelijks een Zangsessie af te spreken. Zo ontstaat er vertrouwen en voorpret en wordt ook iemands kortetermijngeheugen geactiveerd.

Vergoeding vanuit het PGB

De Individuele Zangsessies worden tot €66,60 per uur vergoed uit het Persoonsgebonden Budget (PGB). Ik kan u ook helpen een PGB aan te vragen, of deze procedure te starten.

Interesse? Neem vrijblijvend contact op!

Maarten Moens:
06-25525702

Deel deze pagina: