Curriculum Vitae

Personalia
Naam                                      Maarten Frederik Johan Moens
Adres                                      Paardenweide 216
Woonplaats                         Zwaag
Postcode                              1689 ML
Geboortedatum                 8 maart 1962
Burgerlijke staat                Getrouwd, 2 stiefdochters, 1 pleegdochter
Telefoonnummer              0229-214550 (vast),  06-25525702 (mobiel)
E-mailadres                         maartenmoens@kpnmail.nl
Web-site                                www.maartenmoens.nl
Rijbewijs                               BE

Werkervaring

Zelfstandig coach/trainer/adviseur Praktijk Maarten Moens

1995-heden            Werkgebieden:
                                    Biografische coaching (individueel bij levens- en loopbaanvragen
                                    Cursussen Autobiografisch Schrijven (ook in het buitenland)
                                    Stembevrijding (individueel, in groepen en in het bedrijfsleven)
                                    Mannenwerk (individueel, groepsavonden en Jaartraining)
                                   Advieswerk ( met teams en in organisaties en instellingen)
 
Scorlewald, sociaal-therapeutisch instituut voor verstandelijk gehandicapten te Schoorl

2004-2014                 Persoonlijk begeleider op een socio-woning met 8 verstandelijk
                                      gehandicapte  bewoners (60%), zorgplanverantwoordelijk. 
                                      Docent aan de interne SPW-opleiding (free-lance)
                                      begeleiden eindscripties

Nevenfuncties                     

2011-2013                 Lid OR Scorlewald en Centrale Ondernemingsraad Raphaelstichting

Bronlaak, woon-werkgemeenschap voor verstandelijk gehandicapten te Oploo (N.Br.)

2002-2004                  Stafmedewerker sector Wonen. Met als aandachtsgebied:
                                       ervaringsleren d.m.v. de methode Onderzoek in eigen Werk
                                       (ontwikkeld door Albert de Vries).

                                       Taken:
                                       – Geven van een basistraining voor medewerkers (onderdelen: inlevend,
                                         beeldend waarnemen; werken vanuit de gelukte, onverwachte
                                         handeling, werken vanuit visievorming).
                                     – Organiseren en uitvoeren van een brede ’in-service opleiding’
                                        Onderzoek in eigen Werk voor alle eindverantwoordelijken van
                                        de sector Wonen. 
                                     – Teamcoach bij het clustercoördinatorenoverleg.
                                        Coaching m.b.t. project: ‘coachend vergaderen’.
                                     – Persoonlijke coaching van de manager Wonen.
                                     – Ontwikkelen, schrijven en uitvoeren van
                                        het Jaarplan Onderzoek in eigen Werk.
                                     – Coaching van individuele medewerkers
                                        m.b.t. ‘reflexief schrijven/verslagleggen’.
                                    – Teamgerichte en individuele coaching bij verschillende projecten
                                       (o.a. Ouderenbeleid)
                                    – Organiseren van specifieke studiedagen, zoals ‘Coachend leidinggeven
                                       en resultaatgericht coachen, m.b.v. ‘Werken met Paarden’.

2002-2003                 Coördinator van het culturele/religieuze leven op Bronlaak.

                                                Taken:
                                               – organiseren en vormgeven van het cultureel/religieuze leven
                                                 (jaarfeesten, zondagochtenddiensten, ‘bijzondere feestdagen’)
                                               – coördineren en enthousiasmeren van diverse groepen
                                                  van medewerkers m.b.t. dit gebied. 
                                                – deelnemen aan diverse overleggen (intern en landelijk)
                                                – adviseren van het management m.b.t. het cultureel/religieuze leven
                                                – schrijven van een Beleidsnotitie Religie en Jaarfeesten op Bronlaak
                                               – organiseren van bijscholing en deskundigheidsbevordering

2001-2002                         Management-assistent/beleidsmedewerker

                                                Taken: 
                                                – persoonlijke coaching Manager Wonen
                                                – agendering en verslaglegging Clustercoördinatorenoverleg
                                                – afhandelen post, telefoon en archivering
                                                – beleidsvoorbereiding
                                                – schrijven van Jaarplannen sector Wonen

1999-2001                           Eindverantwoordelijk van een woonhuis.

                                                Taken:
                                                – leiding geven aan een team (10 personen) van een groepshuis
                                                – aanname en begeleiding nieuwe medewerkers
                                                – roostering, bijhouden van uren en budgettering
                                                – coaching teamleden, leiden van teamvergadering
                                                – begeleiden van een verhuizing en formeren van nieuwe teams

Andere werkzaamheden

2004-2005                            (Interim) Opleidingcoördinator SPW-opleiding. Bronlaak

                                                Taken: 
                                                – ontwerpen en inrichten van het 3de cursusjaar
                                                – aanname en begeleiding docenten
                                                – overleg met praktijkbegeleiders en docenten

                                                Docent aan de interne opleiding (SPW) 

Nevenactiviteiten               

                                                – lid agendacommissie en mede-voorzitter huisouderoverleg
                                                – deelnemer aan de Beleidsgroep

 Breidablick, een sociaal-therapeutische woon-werkgemeenschap in Mid­denbeemster.

1996-1999                            Groepsleider op een woonhuis.

                                                Taken:
                                               – dagelijkse verzorging en begeleiding van 6 verstandelijk
                                                   gehandicapte  bewoners
                                               – deelnemen aan teamvergaderingen en bewo­nersbesprekingen
                                               – mentortaken m.b.t. 2 bewoners, d.w.z. in­dividuele begeleiding,
                                                  contacten  met ouders, therapeuten, werkplaatslei­ders,
                                                  schrijven van zorgplannen.
                                               – waarnemend teamleider bij ziekte (o.a. roosterzaken, bijwonen van
                                                   teamleidersvergadering, begeleiden medewerkers/invallers,
                                                   voorzitten  huisvergadering)

Nevenactiviteiten

                                            – deelname aan de Jaarfeestengroep
                                             –  deelname aan de Culturele Commissie
                                              – deelname aan de Interne Conferentie
                                               – betrokken bij de programmering/uitvoering van de Interne Cursus

NIBO Opleiders, Amsterdam.

1989-1996                      Opleider/Trainer.

                                           Taken:
                                               – lesgeven Nederlands aan doelgroepen van het Arbeidsbu­reau,
                                                Gemeente, GSD, GAK, e.d.
                                               – trainingen (in­tern en in company): vergaderen en notuleren,
                                                  schriftelijk rap­porteren, (beleids)teksten schrijven;
                                                  communicatieve en sociale vaardigheden.
                                                – arbeidsoriëntatie, sollicitatie­training en -begeleiding, asses­sments
                                               – mentor (taken o.a. selectie- en intakege­sprekken, individu­ele
                                                   bege­leiding cursisten bij stu­die- en persoonlijke pro­ble­men,
                                                   schrijven rap­portages en uit­s­troom­adviezen)
                                                – algemene trainingen communicatie en sociale vaardigheden
                                                – ontwikkelen lesmateriaal: o.a. NT2, Nederlands op de Werkvloer

Eigen onderneming: de Vuurcirkel (training, coaching, biografiek, mannenwerk)

1995-heden              Werkzaam als zelfstandig trainer/coach voor eigen bedrijf: de Vuurcirkel.

Biografische gesprekken: Sinds 2006 heb ik individuele gesprekken met mensen over levens-, en loopbaanvragen (biografische coaching) Autobiografisch schrijven: Sinds 2011 geef ik workshops en cursussen Autobiografisch schrijven (Titels: Verhalen van je leven, De Reis van de Held (m/v), De lessen van de Alchemist, Het verhaal van je Moeder, Het verhaal van je Vader, etc. ) Ik doe dit ook in het Duits en Engels voor internationale gelegenheden.

Mannenwerk: Sinds 1995 geef ik trainingen en workshops gericht op persoonlijke groei, bewustwording en innerlijke ontwikkeling van mannen.
Titels trainingen: Mannenkwaliteiten, Levensthema’s en De Reis van de Held. 
Ook organiseer ik vanaf 2006 maandelijks een ontmoetingsavond voor mannen in Noordholland (in Bergen en Hoorn).
Vanaf 2013 organiseer ik jaarlijks een Jaartraining voor Mannen (8 maandelijkse avonden).

 Stembevrijding: vanaf 2013 organiseer ik avonden Stembevrijdend Zingen (met name voor mensen die niet durven te zingen), in Hoorn, Driebergen, Zeewolde en op locatie. Ook begeleid in mensen individueel met hun stem en zingen.
In het bedrijfsleven geef ik workshops Stembevrijding m.b.t. teamdagen, teambuilding, samenwerken, leiderschap, e.d.

Advieswerk: Als ‘applicant’ (kandidaat-lid) van de ASD (Association for Social Development) werk ik ook als adviseur binnen organisaties en instellingen.

1989                                      ‘maatje’ op diverse (charter)zeilschepen

1981-1989                           Militaire dienst en allerlei uitzendwerk gedurende mijn studie.

Nevenactiviteiten (onbetaald)

2014-2015             Mede-organisator van de 8ste Worldwide Biography Conference 2015 in
                                  Dresden (154 deelnemers). 
                                  Intensieve voorbereidingsgroep met 9 deelnemers uit Duitsland,   
                                  Engeland, Roemenië en Rusland.

2010-2013             Bestuurslid Beroepsorganisatie voor Biografiewerk

2009-2012            Voorzitter van Artaban, Vereniging voor Antroposofische Gezondheidszorg
                                 in Westfriesland

1996-1999            Voorzitter van het bestuur van Buddyproject Metgezel in Amsterdam.

                                 Taken:
                                  leiden bestuursvergaderingen, vormgeven al­gemeen beleid,
                                  aansturen van de coördinatoren, onderhouden contacten met andere
                                  buddy­projecten en instellingen in het ‘vel­d’, bij­wonen vergade­ringen op
                                  stedelijk en lande­lijk nive­au, schrijven jaarver­slag.

1992-1996             Coördinator bij Buddyproject Metgezel    

                                 Tak­en:
                                 Intake cliënten, koppeling buddies en cliënten, leiden intervi­sieavonden,
                                 wervi­ng/­selectie en training nieuwe bud­dies, bege­lei­dings-  en
                                 evaluatiegesprekken, financieel beheer, schrijven jaarverslag.              

Schrijven               o.a. voor buurtkrant, tijdschrift de Wildeman en opinie­blad Jonas

Publicatie            “Ruimte voor mannen”. In: Ruimte voor mannen. In de 
                                     hulpverlening, in de wetenschap, in de alternatieve hoek.
                                     (p. 183-195) Vincent Duindam e.a. Van Gennep, Amsterdam, 1999.

Overige vaardigheden:

Uitstekende beheersing van Engels en Duits in woord en geschrift, rede­lijke beheersing van het Italiaans.
Schrijven: journalistiek, zakelijk en proza.
Muziek: piano, gitaar, zang.
Moestuinieren.
Wandelen (o.a. pelgrimage naar Santiago de Compostela)

Opleidingen

2014-2016            Diverse scholingen op het gebied van Stemwerk, o.a. SoulVoice
                                ( 2-daagse  en 5-daagse o.l.v. Marinet Koeman),
                                 ‘the Dancing Voice, o.l.v. Peter Wilburforce.

2012-2014          2-jarige opleiding tot Stembevrijder bij de Academie voor Stembevrijding in
                               Amsterdam, o.l.v. Jan Kortie.

2012-2014      Leerroute biografisch werken en leren, module 1, 2, 3: Coaching in
                           levensloop,  levensverhaal en loopbaan bij het Instituut Labyrint 
                           o.l.v. Gabriël Prinsenberg  

2012                 De Landbouwcursus, een leergang door Michiel Rietveld 
                           over de achtergronden van de biologisch-dynamische landbouw

2012                 Masterclass Autobiografisch Schrijven door Willemijn Soer en Rinke Visser 
                           bij het nstituut voor Biografiek in Driebergen.

2011                 Systemische Opstellingen in de Individuele Praktijk, door Otteline Lamet

2011                 Verbindend communiceren, driedaagse training door Jan van Koert

2006-2010       Opleiding tot Biografisch Consulent (Instituut voor Biografiek, Zeist.)
                             In april 2010 4de jaar afgesloten en eindcertificaat behaald

2006-2007        Sterrencursus o.l.v. Michiel Rietveld (Kraaybeekerhof)

2006                    Biologisch Dynamisch Tuinieren (Kraaybeekerhof)

2005                    Maatprogramma Sponsoring en Fondsenwerving voor zorginstellingen (ISF)

2004                    Training Persoonlijk Leiderschap (Margarete van den Brink)

2004                     Training Biografiek voor Professionals (levensloopkunde voor
                                loopbaanadviseurs en coaches) door Rinke Visser (3Consult, Driebergen)

2003-2004         The Soul of Christianity. Jaartraining door Atum O’Kane over Christelijke
                               Mystiek, vanuit een achtergrond van Jungiaanse psychologie en
                               (universeel) Soefisme).

2002-2002          Training Deskundigheidsbevordering Systemisch Denken en Handelen (o.a.
                                individueel werken met familie- en organisatieopstellingen) door Ineke van
                                Keulen, Centrum voor Systemische Opstellingen en Consultatie Zuid-
                                Limburg. Regelmatig neem ik nog deel aan opstellingen als ‘representant’.

2000-2001          Training tot coach/Masterclass bij Albert de Vries, Arnhem.
                                Onderzoek in eigen Werk, ervaringsleren.

1999-2001          The Art of Spiritual Guidance, door Atum O’ Kane en Cora Slieker.
                                Een 2-jarige opleiding voor spirituele begeleiding, vanuit een achtergrond
                                van Joodse, Christelijke en Soefie spiritualiteit. Binnen een kader van
                                Transpersoonlijke (m.n. Jungiaanse) psychologie.

1997                      Basiscursus Mannenhulpverlening, bij Transact in Utrecht.

1996-1998          De Tovenaarsleerling, bij Manfred van Doorn, Amsterdam.
                               Een 2-jarige ervaringsgerichte groep die onderzoek deed op de raakgebieden
                                van lichaamswerk, psychotherapie, spiritualiteit en mystiek.

1995-1996           Groeps- en individuele supervisie bij Ted Verhamme, Nijmegen.

1994-1995           Jaartraining: ‘Lichaamswerk en psychotherapie’, bij Ted Verhamme.

1994-1995           Jaartraining: “De houding van de therapeut’, bij Manfred van Doorn

1990-1995            Opleiding Psycho-Sociaal Werk in Utrecht (SPSO). Een brede,
                                 praktijkgerichte part-time Hbo-opleiding voor counceling, groepswerk en
                                 hulpverlening.

1982-1989            Nieuwe Leraren Opleiding (NLO) ‘D’Witte Leli’, Amsterdam. Vakken:
                                 Nederlands en Geschiedenis, tevens aantekening docent Dramatische
                                 Vorming. 2de graads lesbevoegdheid.
                                 Van 1982 tot 1983 heb ik het vak Duits gevolgd.

1980-1981            Staatsexamen VWO

1968-1980             Zeister Vrije School

 

Deel deze pagina: