VOF

Wat leuk dat je ons hier opzoekt, op deze webpagina van VOF van Maarten Moens en Denise Veldhuis. Over de waarheid als wapen, de waarheid die vrij maakt, de waarheid die verbindt.

Toen wij elkaar ontmoetten waren we allebei gescheiden. Een pijnlijke tijd ging vooraf aan onze ontmoeting met veel strijd, rouw en afscheid.

We namen het leven zoals het kwam en besloten te gaan voor onze nieuwe liefde voor elkaar met alles wat daarbij hoort. Dat doen we tot op de dag van vandaag.

Een van de eerste dingen die we met elkaar afspraken was: ‘wij houden ons niet in’. Daarmee bedoelen we dat alles wat er in ons leeft, ook geuit en beleefd mag worden. Dat motto hebben we nog steeds in ons 21-jarig samenzijn, en zo af en toe is het weer even nodig elkaar daaraan te herinneren. Wij gaan voor ons eigen ‘hele verhaal’. Het werken met ‘de hele boodschap’ is ook methodisch een instrument geworden, dat we inzetten in het begeleiden van mensen, teams en organisaties.

In veel teams en organisaties spelen onuitgesproken zaken, ‘onderstromen’ die niet benoemd worden, maar wel gevoeld en ervaren worden. Het werkt bevrijdend en gezond makend als door onze interventie zaken wél kunnen worden benoemd en zo een plek krijgen.

Ook in de individuele begeleiding (coaching) van mensen gaat het vaak om het waarnemen, bewust worden en benoemen van gedachten, gevoelens en impulsen die nog niet of half bewust zijn.

Als het verhaal dat we over onszelf vertellen ‘heel’ wordt, worden wij zelf ook mensen uit één stuk. Mensen van vlees en bloed, met licht- en schaduwzijden, die hun kracht en hun zwaktes kennen.

Wij werken graag met metaforen en verhalen. De Reis van de Held (een vondst van Joseph Campbell) kan inzichten geven om je eigen reisverhaal beter te verstaan. Ik werk als biografisch coach, trainer, docent en stembevrijder. Denise werkt als coach, trainer, consultant en organisatie-adviseur. 
Samen kunnen we de hele wereld aan!

Meer over Denise vind je hier www.deniseveldhuis.eu/over-denise/

Deel deze pagina: